Dokumentumok

A koronavírus miatt elrendelt szünet alatti ügyelet igénybevételéhez szükséges nyomtatvány:
Nyilatkozat ügyeletet kérő szülők részére

Az óvodai beiratkozáshoz szükséges nyomtatvány:
Nyilatkozat szülői felügyeleti jog gyakorlásáról

Az ebédbefizetéshez szükséges nyomtatványok:
Regisztrációs adatlap
Kérelem óvodai étkezés visszatérítéshez
Cafeteria felhasználása óvodai gyermekétkezési díj befizetésére 
5. melléklet-Jövedelemnyilatkozat a személyi térítési díj megállapításához
Nyilatkozat az étkezési térítési díj átutalással történő befizetéséről 
Nyilatkozat a teljes áru óvodai gyermekétkeztetés igénybevételéhez 
Nyilatkozat ingyenes óvodai gyermekétkeztetés igénybevételéhez

Hirdetmény az óvodai felvételekről – 2015

Jelentkezés módja, jelentkezési lap
1. Tájékoztató a 2015/2016. nevelési évre történő jelentkezésről
1.1.sz. melléklet felvételi kérelem 2015
1.2.sz. melléklet felmentési kérelem 2015
1.3.sz. melléklet jogszabály kivonatok 2015

Körzethatárok
Rendelet az önkormányzati fenntartású óvodák működési körzeteiről

(térkép a Kapcsolat menüpontban)

Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása – 2015

Házirend
A Rákosmenti Mézeskalács Óvoda házirendje

Szervezeti és Működési Szabályzat

MIP
Óvodánk minőségirányítási programja

Ügyes Kezek helyi nevelési program