Tájékoztató a 2020. évi óvodai beiratkozásról

A tájékoztatót IDE kattintva tudják megtekinteni!

A teljeskörű tájékozódás érdekében, kérjük, olvassák el a korábbi (lejjebb található), óvodai és iskolai beiratkozással kapcsolatos információkat is!

A NEM kötelező felvételt biztosító (vagyis nem körzetes) óvodába történő jelentkezéshez kérnénk az ITT letölthető szándéknyilatkozatot kitöltve elküldeni az ovoda@mezeskalacsovoda.hu e-mail címre!

FONTOS! Kérnénk, hogy a kötelező felvételt biztosító óvoda választása esetén is küldjék el e-mailben gyermekük nevét, születési helyét és idejét valamint lakcímét!!!

További információért az alábbi elérhetőségeken érdeklődhetnek:

Novák Henrietta (intézményvezető): +3620/358-3188
Kunné László Ildikó (tagintézmény-vezető): +3620/352-9243

Óvodai beiratkozás a 2020/2021-es nevelési évre

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alapján minden gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési év kezdőnapjától (2020. szeptember 1-jétől) legalább napi négyórás óvodai nevelésre kötelezett. A rendelkezés célja, hogy gyermekeink érdekében a megfelelő életkorban kezdődhessen el közösségbe integrálásuk és felkészítésük a majdani iskolakezdésre.

A koronavírus terjedése okán kihirdetett veszélyhelyzet miatt a 2020/2021-es nevelési évre történő óvodai beiratkozások során a köznevelésért felelős miniszter határozata alapján javasoljuk, hogy a szülők az óvodákkal egyeztetve a következőképpen járjanak el:

Először nézzék meg a https://kir.hu/korzet honlapon, hogy melyik a lakóhelyük szerinti körzetes óvoda. Ha a szülő nem a kötelező felvételt biztosító óvodába szeretné gyermekét beíratni, akkor ezt a szándékát – a körzetes óvoda nevének és címének megjelölésével – elektronikus úton, telefonon vagy – különösen indokolt esetben – személyesen jelezze az általa választott óvoda vezetőjének 2020. április 17-ig.

A körzettel nem rendelkező óvoda a hozzá jelentkezőknek a beiratkozást 2020. április 2 – április 20. között tartja meg. A körzettel nem rendelkező óvoda a hozzá érkező szándéknyilatkozatok alapján folyamatosan készíti el a beiratkozások időpontjára vonatkozó beosztást, amelyről a szülőt haladéktalanul tájékoztatja; majd a gyermek felvételéről legkésőbb 2020. április 20-ig dönt, és erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt, illetve az érintett kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjét.

Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy a kötelező felvételt biztosító óvoda 2020. április 21-ig hivatalból felveszi a körzetébe tartozó azon gyermeket, akivel kapcsolatosan nem érkezett jelzés arról, hogy más óvoda felvette. A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a gyermek első óvodai nevelési napján kerül majd sor. Ha tehát a szülő olyan óvodába szándékozik beíratni a gyermekét, amely egyébként is a kötelező óvodai felvételt biztosítja a számára, akkor nincs szüksége intézkedésre az óvoda felé. Az óvoda az ilyen gyermekekre számít, és a férőhelyet biztosítja számukra a szülő külön jelzése nélkül is. Ennek ellenére azt javasoljuk, hogy legalább telefonon vagy e-mailben vegyék fel a kapcsolatot az óvodával az ilyen esetekben is, és tájékoztassák a szülői szándékról, hogy a körzetes óvodába kívánják beíratni gyermeküket.

Felhívjuk a szülők figyelmét arra is, hogy amennyiben a kötelező felvételt biztosító óvoda a felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi kérelmeket is teljesíteni tud, akkor az óvodának eljuttatott szándéknyilatkozatok alapján a beiratkozások időpontjára vonatkozóan az óvoda beosztást készít, amelyről az érintett szülőket tájékoztatja.

A kötelező felvételt biztosító óvoda a körzetébe nem tartozó gyermekek felvételére vonatkozóan 2020. április 30-ig dönt, és erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt és az érintett kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjét.

A hatékony beiratkozás segítéséhez összegyűjtöttük a legfontosabb kérdéseket és válaszokat.

1. Hol találom meg a kötelező felvételt biztosító óvodát?
Az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu) a KIR hivatali ügyek menüpont Köznevelési intézmények körzethatárait tartalmazó publikus nyilvántartás pontjában vagy a https://kir.hu/korzet oldalon elérhető az óvodai körzeteket tartalmazó nyilvántartás, ahol lehetőség van település, közterület vagy óvoda alapján is keresni. Ezenkívül az intézményekben, illetve a települési önkormányzatoknál a helyben szokásos módon tájékoztatják az érintetteket, így ha esetleg a saját közterületére vonatkozóan nem talál információt a Hivatal honlapján, úgy az önkormányzathoz fordulhat további tájékoztatásért.

2. Mi a teendőm, ha szeretném engedélyeztetni gyermekem óvodakezdésének elhalasztását?
A hatályos jogszabályi rendelkezések alapján a szülők – legkésőbb a tárgyév május 25-éig benyújtott – kérelemben kérelmezhetik a területileg illetékes járási hivatalnál gyermekük óvodakezdésének halasztását. A járási hivatal a szülői kérelem alapján, a gyermek jogos érdekeit szem előtt tartva felmentheti a gyermeket az óvodai foglalkozáson történő részvétel alól annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, ha ezt a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. A kérelem benyújtásával kapcsolatban forduljanak a lakóhelyük alapján területileg illetékes járási hivatalhoz.

3. Mi a teendőm, ha gyermekem bölcsődés, és még további egy évig a bölcsődében marad?
A bölcsődéknek legkésőbb 2020. április 15-éig jelezniük kell az Oktatási Hivatal számára, ha az óvodaköteles korba lépő gyermek a jogszabályokban meghatározott esetben további egy évig bölcsődei ellátásban vesz részt, és nem kezdi meg az óvodai nevelést. Ha gyermeke is érintett, kérjük, hogy mielőbb egyeztessen a gyermekét ellátó bölcsődével, hogy a szükséges bejelentést megtették-e a Hivatal felé, Ön pedig ne jelentkeztesse gyermekét ebben a beiratkozási időszakban óvodába.

4. Mi a teendőm, ha éppen külföldön élünk vagy költözünk, ezért gyermekem nem kezdi meg Magyarországon az óvodai nevelést?
A hatályos jogszabályok értelmében 2020. január 1-jétől abban az esetben, ha az óvodaköteles gyermek családjával éppen külföldön él, ezt a tényt az Oktatási Hivatal részére be kell jelenteni. A bejelentéshez használható űrlap elérhető az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu) a Köznevelés menüpont Külföldi távozás bejelentése pontjából vagy a https://www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre_tavozas_bejelentese oldalról közvetlenül. A bejelentőlap elektronikus kitöltését követően a kérelmet aláírva a következő postacímre kell megküldeni: Oktatási Hivatal Köznevelési Nyilvántartási Főosztály, 1363 Budapest, Pf. 19.

A koronavírus-járvány miatt a Kormány által kihirdetett országos veszélyhelyzetben az óvodai beiratkozás kapcsán kérem, hogy elsősorban a telekommunikációs eszközök segítségével (telefon, internet) tájékozódjon a kiválasztott óvoda beiratkozási rendjéről, illetve egyeztessen az óvodával, annak fenntartójával, hogy gyermeke beiratkozása személyes találkozás nélkül milyen formában tehető meg. Az óvodák és fenntartóik elérhetőségeit megtalálja a www.oktatas.hu/Köznevelés/Köznevelési közérdekű adatok/Köznevelési intézménykereső menüpontban.

Forrás: https://www.oktatas.hu/kozneveles/aktualis_tanev_esemenyei/ovodai_beiratkozas_2020

Tájékoztatás óvodai étkeztetés igénybevételéhez

Tisztelt Szülők!

A koronavírus-járvány várható elhúzódása miatt a köznevelési intézményekben elrendelt digitális oktatás fennállása idején is Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata biztosítja az intézményi gyermekétkeztetést.

A tanév kezdetekor megtett nyilatkozatnak megfelelően, az étkeztetést a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti kedvezmények alapján biztosítjuk.

A kialakult helyzetre tekintettel új étkeztetési rendszer kerül bevezetésre 2020. április 1-től visszavonásig.

Az ügyeletet nem igénylő gyermekek részére az étkeztetés kizárólag elviteli formában lehetséges.

Az óvodások számára biztosított étkezés az alábbi iskolákban vehető át:

 • Újlak Utcai Általános, Német Nemzetiségi és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola (1173 Budapest, Újlak utca 110.):
  • Csillagszem Óvoda,
  • Hófehérke Óvoda,
  • Mákvirág Óvoda,
  • Összefogás Óvoda;
 • Budapest XVII. Kerületi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium (1173 Budapest, Akácvirág utca 49.):
  • Csicsergő Óvoda,
  • Napsugár Óvoda;
 • Budapest XVII. Kerületi Gregor József Általános Iskola (1172 Budapest, Hősök tere 19-20.):
  • Bóbita Óvoda;
 • Szabadság Sugárúti Általános Iskola (1171 Budapest, Szabadság sugárút 32.):
  • Kuckó Óvoda,
  • Mézeskalács Óvoda;
 • Diadal Úti Általános Iskola (1172 Budapest, Diadal utca 43-49.):
  • Micimackó Óvoda,
  • Robogó Óvoda;
 • Budapest XVII. Kerületi Czimra Gyula Általános Iskola (1174 Budapest, Kép utca 14.):
  • Hétszínvirág Óvoda;
 • Budapest XVII. Kerületi Kossuth Lajos Általános Iskola (1171 Budapest, Erzsébet körút 56.):
  • Százszorszép Óvoda,
  • Piroska Óvoda;
 • Aprófalva Óvoda – saját konyha.

 

A hétköznapi egyszeri meleg étel és a csomagolt hidegétel (uzsonna) átvételére a kijelölt intézményekben 12 óra és 14 óra között van lehetőség. Az ételért lehetőség szerint 1 fő menjen el. Az át nem vett étkezés pótlására nincs lehetőség, többször ismétlődő lemondás nélküli távolmaradás esetén az étkeztetés biztosítása megszűnik.

Kérjük Önöket, hogy a költségek minimalizálása érdekében a megrendelt étkezést a megadott időben vegyék át. A lemondásokat és pótrendeléseket felelősen kezeljék.

Lemondások kezelése:

Abban az esetben, ha a szülő nem igényel étkezést, a tárgynapot megelőző nap 8.30 óráig lemondható.

Ingyenes étkezőknek is szükséges az étkezés lemondása hiányzás esetén!

Az étkezés megrendelésétől a szolgáltatás folyamatos. Az étkezés végleges lemondására, írásos formában van lehetőség, az erre a célra rendszeresített nyomtatvány kitöltésével.

Fizetés csak átutalással lehetséges.

Az étkeztetési rendszer változása esetén tájékoztatjuk a szülőket a rendelkezésre álló elérhetőségen.

Kérem, a nyilatkozatot (melyet IDE kattintva tud letölteni és kitölteni) legkésőbb 2020. március 29. este 18 óráig gyermeke óvodájához e-mail útján visszajuttatni szíveskedjék annak érdekében, hogy 2020. április 1-től a kért szolgáltatást biztosítani tudjuk!


Rákosmente Önkormányzata

Óvodai ügyelet igénybevételének módja

TISZTELT SZÜLŐK!

2020. március 18-tól csak nagyon indokolt esetben lehet ügyeletet igénybe venni a Rákosmenti Aprófalva Óvodában!

Ennek feltételei is szigorúak! Az ehhez szükséges dokumentum letölthető IDE kattintva.
A nyilatkozatot, kérem, az óvoda e-mail címére elküldeni:
ovoda@mezeskalacsovoda.hu .

Ügyeletigényét jelezze az óvodavezető felé!

Kérelmét Rákosmente Önkormányzatának illetékesei bírálják el.

Kérjük, kísérjék figyelemmel a híreket, mert az országos helyzet is folyamatosan változik.

Vigyázzanak magukra, gyermekeikre családjukra!

Aki teheti MARADJON OTTHON!

Polgármesteri közlemény a járványügyben hozott rendkívüli önkormányzati intézkedésekről

 

A koronavírus terjedése miatt kialakult veszélyhelyzetre, valamint a kormány által kihirdetett intézkedésekre tekintettel – a mai szakmai egyeztetéseket követően – Rákosmente Önkormányzata nevében az alábbi rendkívüli intézkedéseket rendelem el:

Gyermekeink védelmében
• 2020. március 16-17-én óvodáink és bölcsődéink normál működési rendben folytatják tevékenységüket annak érdekében, hogy gyermeke felügyeletéről mindenki körültekintően gondoskodni tudjon. Ugyanakkor kérem Önöket, hogy akinek erre lehetősége van, már március 16-ától ne vigye gyermekét az intézménybe.
• 2020. március 18-ától kezdődően határozatlan ideig rendkívüli szünetet rendelek el a rákosmenti óvodákban és bölcsődékben, amelyeknek a további működése szigorúan ügyeleti rendszerben történik, különös tekintettel a koronavírus elleni hatékony védekezésben közreműködő (egészségügyi, rendvédelmi, honvédelmi stb.) munkatársakra.
• A most következő héten óvodáink és bölcsődéink még biztosítanak ügyeletet, ezt követően – a tapasztalatok függvényében (létszám stb.) – hozzuk meg a szükséges döntéseket.
• A működésből adódó technikai kérdésekről és az új ügyeleti rendről a szülők az óvoda- és bölcsődevezetőktől kapnak tájékoztatást.
• Március 16-17-én a gyermek távollétét nem kell igazolnia a szülőnek.
• Az egyházi, alapítványi, valamint a magánóvodák és -bölcsődék esetében – a jogszabályok figyelembevételével – a fenntartó dönt a nyitvatartásról, illetve az ügyeleti rendről.
• Kérem Önöket, hogy a közterületi játszóterek használatától tartózkodjanak, azokat kizárólag saját felelősségükre vehetik igénybe.

Közétkeztetés
Iskolák
• Március 17-től az iskolákban – az igényfelmérést követően – fóliázott egytálételt biztosítunk a diákoknak, amely az intézményben vehető át. Ennek módjáról az iskola tájékoztatja Önöket.
Óvodák és bölcsődék
• Március 16-17-én az étkeztetés a megszokott módon történik, ezt követően csak az ügyeleti rendszerben érintett gyermekeknek biztosítjuk a napi étkezést.
• Az étkezések igénybevételével kapcsolatosan kérem Önöket, hogy a szokásos módon járjanak el (lemondás), a befizetett étkezési és gondozási díjat Rákosmente Önkormányzata jóváírja.

 

Önkormányzati piac
A piac nyitvatartása változatlan, a közellátás biztosítása érdekében a megszokott rendben, folyamatosan működik. Idősebb polgártársainknak javasoljuk, hogy lehetőség szerint ne látogassák a piacot!

Az idősek védelmében
• Fontos, hogy egészségük megőrzése érdekében az idős emberek maradjanak otthon!
• A kerületi gondozási központok és idősklubok hétfőn még – átmenetileg – nyitva vannak, ám keddtől bezárnak. Önkormányzatunk természetesen továbbra is biztosítja otthonukban azoknak az időseknek az étkeztetését, akik korábban ebben részesültek.
• A szociális és a nyugdíjas ellátásban részt vevőknek – igényfelmérés alapján –minden szükséges segítséget biztosítunk.
• Mindemellett arra szeretnék kérni minden jó szándékú kerületi polgárt, hogy segítse a környezetében élő idős embert!

Ügyintézés
• Március 16-tól a hivatalban a személyes ügyintézés megszűnik. Iratátadás kizárólag sürgős és halaszthatatlan ügyben a Polgármesteri Hivatal földszinti ügyfélszolgálati irodájában lehetséges. A kapcsolattartás az elkövetkezendőkben elektronikus úton vagy telefonon történik.
• Bejelentéseiket, panaszaikat, észrevételeiket továbbra is az onkormanyzat@rakosmente.hu címen, illetve a 06-80/217-217 zöldszámon tehetik meg. Az online intézhető ügyekről a http://www.rakosmente.hu/Ugyintezes/elugy_tajek.aspx weboldalunkon tájékozód-hatnak.

Sport és kulturális intézmények
• Az Újlak utcai uszoda, a Tanuszoda, valamint az önkormányzati sportlétesítmények március 16-tól határozatlan ideig bezárnak. A sportegyesületek vezetőit arra kérem, hogy a hivatalos utasítások figyelembevételével rendelkezzenek a további működésükről.
• A Vigyázó Sándor Művelődési Központot és tagintézményeit határozatlan ideig zárva tartjuk. Az előírásoknak eleget téve valamennyi kerületi, önkormányzati szervezésű program elmarad.

Végezetül arról szeretném Önöket tájékoztatni, hogy mindazok, akik élethelyzetük okán, illetve a koronavírussal összefüggésben segítségre szorulnak, a következő telefonszámokat hívhatják fel: 06-1 253/3360 vagy 06-20 548/0811.

Kérem, továbbra is kísérjék figyelemmel honlapunkat és Facebook-oldalunkat, az elkövetkezendőkben is folyamatosan tájékoztatjuk Önöket!

Legyünk figyelemmel egymás iránt, vigyázzunk egymásra!

Budapest-Rákosmente, 2020. március 15.

 

Horváth Tamás
polgármester

Forrás: http://www.rakosmente.hu/Hirek/Hir.aspx?NewsId=449a4787-d513-46be-89b3-240945a7bad0&PrevUrl=/

Polgármesteri tájékoztató a koronavírus miatt kialakult helyzet kapcsán

Tájékoztató a kerületi bölcsődék, óvodák további működéséről

Kedves Szülők! Tisztelt Rákosmentiek! 

A pénteki kormányzati döntés, amely szerint a koronavírus elleni védekezés érdekében hétfőtől a tanulók nem látogathatják az oktatási intézményeket, Rákosmentén is új, eddig még soha nem látott és tapasztalt helyzetet teremtett.
A ma megjelent és 2020. március 15-én hatályba lépő rendelet értelmében visszakerül polgármesteri hatáskörbe az óvodákkal kapcsolatos döntéshozatal. Ennek megfelelően a következőkről szeretném Önöket tájékoztatni.
2020. március 16-17-én óvodáink és bölcsődéink még normál működési rendben folytatják tevékenységüket annak érdekében, hogy gyermeke felügyeletéről mindenki körültekintően gondoskodni tudjon. Ugyanakkor kérem Önöket, hogy akinek erre lehetősége van, már március 16-ától ne vigye gyermekét az intézménybe.
2020. március 18-ától kezdődően határozatlan ideig rendkívüli szünetet rendelek el a rákosmenti óvodákban és bölcsődékben, amelyeknek a további működése szigorúan ügyeleti rendszerben történik, különös tekintettel a koronavírus elleni hatékony védekezésben közreműködő (egészségügyi, rendvédelmi, honvédelmi stb.) munkatársakra. Az ügyeleti rend részleteiről a következő napok tapasztalatai alapján fogom Önöket tájékoztatni.
Rákosmente szakmai intézményvezetőivel a holnapi nap folyamán egyeztetek az oktatási-nevelési és szociális intézményeinket érintő egyéb kérdésekről.
Tájékoztatni szeretném Önöket arról is, hogy 2020. március 16-ától Önkormányzatunk ügyfélfogadási rendje megváltozik. A személyes ügyintézés megszűnik, iratátadás kizárólag sürgős és halaszthatatlan ügyben a földszinti ügyfélszolgálati irodában lehetséges, egyébiránt a kapcsolattartás elektronikus úton vagy telefonon történik.
Végezetül szeretném jelezni, hogy elrendeltem a Vigyázó Sándor Művelődési Központ és tagintézményei határozatlan idejű bezárását.
Önkormányzatunk vezetése folyamatosan egyeztet a további felmerülő kérdésekben, amelyekről tájékoztatjuk Önöket!
Kérem, kísérjék figyelemmel honlapunkat és Facebook-oldalunkat!
Legyünk figyelemmel egymás iránt, vigyázzunk egymásra!
 
Budapest-Rákosmente, 2020. március 14.
 
Horváth Tamás
polgármester

 

Forrás: http://www.rakosmente.hu/Hirek/Hir.aspx?NewsId=008d9ab1-8480-46f9-aaa6-1f88530cae23&PrevUrl=/

Figyelem!!! Módosulás történt az étkezési térítési díjak tekintetében!

ÓVODAI ÉTKEZÉS 

Térítési díj (háromszori étkezés) 450 Ft/nap
Átutalási lehetőség, nyomtatvány a honlapon (a Dokumentumoknál) és a titkárságon. 

Ingyenes étkezés inylése: 

 • Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén — jegyzői határozat másolata 
 • Tartós betegség esetén — szakorvosi igazolás, valamint magasabb összegű családi pótlék megállapításáról szóló határozat
 • Családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek — magasabb összegű családi pótlék megállapításáról szóló határozat, vagy szakvélemény
 • Három vagy több gyermek esetén MÁK határozat
 • Nevelésbe vétel esetén — gyámhatósági határozat alapján
 • Egy főre jutó havi jövedelem alapján: 139.184 Ft 

A kitöltendő nyomtatványok a honlapon (a Dokumentumoknál) elérhetők, illetve a titkárságon átvehetők. 

Az ebédbefizetés következő időpontja

ÁPRILIS havi befizetés


Március 10. (kedd)                  08-tól 17 óráig

Március 17. (KEDD)                 07-től 11 óráig

Befizetésre kerül:

22 nap: március 30 – április 30. (9.900 Ft)

450 Ft/nap

Ügyelet nélkül 20 nap: 9.000 Ft

Legyenek szívesek a nyilatkozatokat aláírni!

Köszönettel:

Óvodatitkárok

Tájékoztatás

A Rákosmenti Mézeskalács Óvoda intézményvezetője :

NOVÁK HENRIETTA

Elérhetősége: Telefonon: +36 1 257-3893 mobil: +36 20 358-3188

Fogadóórája: Minden hónap első hétfője 8-17 óráig időpont egyeztetéssel.

 

Intézményvezető helyettes:

HERZOG ESZTER

Elérhetősége: Telefonon: +36 1 257-3893  mobil: +36 20 269-0783

Fogadóórája: Minden hónap második hétfője 16-17 óráig időpont egyeztetéssel.

 

A Rákoscsaba utcában az intézményvezető helyettes:

KUNNÉ LÁSZLÓ ILDIKÓ

Elérhetősége: Telefonon: +36 1 256-5059 mobil: +36 20 436-3090

Fogadóórája: Minden hónap második hétfője 16-17 óráig időpont egyeztetéssel.