FIGYELEM!!!

Ebéd PÓT pótbefizetés: 2015. szeptember 1. 9-10 óráig az óvoda Tanár utcai épületében!!!

A kései befizetés miatt a befizetésre kerülő napok száma a korábban kiírtakhoz képest változik!!!

Befizetésre kerül: szeptember 7 (!!!)-től szeptember 25-ig 15(!!!) nap

Kérjük az időpont pontos betartását, mert más időpontban már nincs lehetőség a befizetésre!!! Továbbá kérjük, hozzák magukkal az alább felsorolt dokumentumokat! Köszönjük!

Figyelem! Módosulás történt az étkezési térítési díjak tekintetében!

Étkezési térítési díjak 2015. 09. 01-től:

 • Normál étkezési díj:                           400 Ft/nap

A Magyar Országgyűlés a 2015. év folyamán módosította „A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényt” az ingyenes gyermekétkeztetés kiterjesztése érdekében, mely módosítások 2015. szeptember 1-vel lépnek hatályba.

 • Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők:       ingyenes
 • tartósan beteg vagy fogyatékos: ingyenes
 • családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek: ingyenes
 • családjában három vagy több gyermeket nevelnek: ingyenes
 • nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság: ingyenes
 • „családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett, nettó összegének 130%-át”, (89.408 Ft.-ot)

A törvény teljes szövege az alábbi linken érhető el:

http://www.bddsz.hu/sites/default/files/MK15077_067.pdf

Az ingyenes étkezés igénybevételéhez:

A Korm.rendeletben meghatározott nyomtatványok kitöltése  (melyről részletesebben itt olvashatnak http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK15105.pdf, alább pedig a befizetéshez elengedhetetlen dokumentumokat tölthetik le ) valamint a hatósági igazolások benyújtása szükséges.

 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetében – a határozat másolatát,
 • 3 vagy több gyermek esetében a magasabb összegű családi pótlék megállapításáról szóló határozat (MÁK határozat) másolatát,
 • tartós betegség esetén a magasabb összegű családi pótlék megállapításáról szóló határozat másolatát, ennek hiányában a szakorvosi igazolást,
 • fogyatékosság esetén a magasabb összegű családi pótlék megállapításáról szóló határozat másolatát, ennek hiányában a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleményét.
 • Amennyiben kizárólag a család jövedelmi helyzete indokolja az ingyenességet, úgy a (328/2011 (XII.29) Korm.rend. 6.sz. melléklet) NYILATKOZAT f, pontja jelölendő. A jövedelem igazolására pedig a 328/2011. (XII.29) Korm.rend. 5.sz. mellékletének kitöltése szükséges, melyhez a jövedelmet igazoló (30 napnál nem régebbi) bizonylatokat is csatolni kell.

Az étkezés befizetéséhez nélkülözhetetlen nyilatkozatokat a Dokumentumok/A 2015. szeptemberi ebédbefizetéshez szükséges nyomtatványok pont alatt tudják letölteni! 

Az ebédbefizetés időpontja a következő

Augusztus 17-én, hétfőn, 11-17 óráig

Helye: Tanár u. 7. óvoda épületében

Augusztus 18-án, kedden, 7-11 óráig
Helye: Tanár u. 7. óvoda épületében

Befizetésre kerül: szeptember 1-től szeptember 25-ig 19 nap

Teljes térítési díj: 400 Ft/nap => 7600 Ft (19 nap esetén)

Pótbefizetés: 2015. augusztus 25-én,  kedden 7- 11 óráig
Helye: Tanár utcai óvoda épületében.

Kérjük az időpont pontos betartását, mert más időpontban már nincs lehetőség a befizetésre!
Kérem a Tisztelt Szülőket, hogy befizetéskor a visszaadás megkönnyítése érdekében aprópénzt hozzanak (2000 Ft, 1000 Ft, 500 Ft) !
Köszönjük!

Tájékoztatás

A Rákosmenti Mézeskalács Óvoda óvodavezető helyettese:

 Novák Henrietta

Elérhetősége:
Tanár utca: 257-3893; 20/269-0783

Fogadóórája:
minden hónap első hétfője 8-17 óráig időpont egyeztetéssel

A Rákoscsaba utcai épület óvodavezető helyettese: Kunné László Ildikó

Elérhetősége:
Rákoscsaba utca: 256-5059; 20/436-3090

Fogadóórája:
minden hónap második hétfője 16-18 óráig időpont egyeztetéssel

Kérjük, vegyék figyelembe, hogy ha 8-11-ig csoportban, a gyerekekkel foglalkoznak, akkor közben nem telefonálhatnak!

Megértésüket köszönjük!