Figyelem!!! Módosulás történt az étkezési térítési díjak tekintetében!

ÓVODAI ÉTKEZÉS 

Térítési díj (háromszori étkezés) 450 Ft/nap
Átutalási lehetőség, nyomtatvány a honlapon (a Dokumentumoknál) és a titkárságon. 

Ingyenes étkezés inylése: 

  • Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén — jegyzői határozat másolata 
  • Tartós betegség esetén — szakorvosi igazolás, valamint magasabb összegű családi pótlék megállapításáról szóló határozat
  • Családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek — magasabb összegű családi pótlék megállapításáról szóló határozat, vagy szakvélemény
  • Három vagy több gyermek esetén MÁK határozat
  • Nevelésbe vétel esetén — gyámhatósági határozat alapján
  • Egy főre jutó havi jövedelem alapján: 139.184 Ft 

A kitöltendő nyomtatványok a honlapon (a Dokumentumoknál) elérhetők, illetve a titkárságon átvehetők.