Az ebédbefizetés következő időpontja

Befizetés

JANUÁR  hónapra

DECEMBER 10. (HÉTFŐ)            07-től 13 óráig

DECEMBER 11. (kedd)             12-től 17 óráig

Befizetésre kerül 23 nap (9890 Ft)

A nyilatkozatokat legyenek szívesek aláírni!!!!

A BEFIZETÉS MEGKÖNNYÍTÉSE ÉRDEKÉBEN LEGYENEK SZÍVESEK KIS CÍMLETŰ BANKJEGYEKET HOZNI!!!

Köszönettel:

Óvodatitkárok