Az ebédbefizetés következő időpontja

Befizetés SZEPTEMBER hónapra

JÚLIUS 16. (kedd)                 08-tól 15 óráig

JÚLIUS 17. (SZERDA)             08-tól 13 óráig

AUGUSZTUS 13. (KEDD)          08-tól 12 óráig

Az ingyenes étkezés igényléséhez a nyilatkozatokat és az igazolásokat legkésőbb augusztus 12-ig legyenek szívesek leadni a titkárságon.

Új nevelési évet kezdünk, ezért
MINDEN SZÜLŐNEK NYILATKOZNIA KELL!!!

Nyomtatványok átvehetők a titkárságokon, illetve letölthetők a honlapról.

A befizetés megkönnyítése érdekében legyenek szívesek kis címletű bankjegyeket hozni!

Köszönettel:
Óvodatitkárok