Figyelem! Módosulás történt az étkezési térítési díjak tekintetében!

Étkezési térítési díjak 2017. 05. 01-től:

 • Normál étkezési díj:                           430 Ft/nap

A Magyar Országgyűlés a 2015. év folyamán módosította „A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényt” az ingyenes gyermekétkeztetés kiterjesztése érdekében, mely módosítások 2015. szeptember 1-vel léptek hatályba.

 • Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők:       ingyenes
 • tartósan beteg vagy fogyatékos: ingyenes
 • családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek: ingyenes
 • családjában három vagy több gyermeket nevelnek: ingyenes
 • nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság: ingyenes
 • „családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett, nettó összegének 130%-át”. (2019. január 01-től 128.810 Ft)

 

Az ingyenes étkezés igénybevételéhez:

A Korm.rendeletben meghatározott nyomtatványok kitöltése, valamint a hatósági igazolások benyújtása szükséges.

 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetében – a határozat másolatát,
 • 3 vagy több gyermek esetében a magasabb összegű családi pótlék folyósításáról szóló érvényes lejárati idővel rendelkező határozat (MÁK határozat) másolatát,
 • tartós betegség esetén a magasabb összegű családi pótlék megállapításáról szóló határozat másolatát, ennek hiányában a szakorvosi igazolást,
 • fogyatékosság esetén a magasabb összegű családi pótlék megállapításáról szóló határozat másolatát, ennek hiányában a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleményét.
 • Amennyiben kizárólag a család jövedelmi helyzete indokolja az ingyenességet, úgy a (328/2011 (XII.29) Korm.rend. 6.sz. melléklet) NYILATKOZAT f, pontja jelölendő. A jövedelem igazolására pedig a 328/2011. (XII.29) Korm.rend. 5.sz. mellékletének kitöltése szükséges, melyhez a jövedelmet igazoló (30 napnál nem régebbi) bizonylatokat is csatolni kell.

Az étkezés befizetéséhez nélkülözhetetlen nyilatkozatokat a Dokumentumok/A 2016. szeptemberi ebédbefizetéshez szükséges nyomtatványok pont alatt tudják letölteni! 

A jövedelemnyilatkozat kitöltésének megkönnyítéséhez ide kattintva jelenik meg a tájékoztató.